„ყველა დაინახავს, როგორ წაართვეს ამ ოჯახს ბიზნესი“,


განაცხადა ბ-ნმა პრემიერმა, როცა ჟურნალისტებმა პატარკაციშვილის ოჯახსა და წინა ხელისუფლებას შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე ჰკითხეს.

ეს იყო გუშინდელ შეხვედრაზე, ხოლო იმ დილით ყველა რედაქციაში ანონიმური მეილ-მისამართიდან მოვიდა ხსენებული ხელშეკრულების სკანი. დღეს იუსტიციის სამინისტრომ ამ დოკუმენტის აუთენტურობა დაადასტურა საკუთარ საიტზე მისი განთავსებით.

ჩემი პირადი შთაბეჭდილება – ეს გახლავთ კლასიკური მორიგების შეთანხმება: ორივე მხარე რაღაცას იღებს რაღაცის სანაცვლოდ (მაგ., მთავრობა – „იმედს“ რუსთავის ქარხანის სანაცვლოდ, ოჯახი – რუსთავის ქარხანას „იმედის“  სანაცვლოდ), თან რაღაც პრობლემებს აგვარებს (მაგ., ოჯახი – პატარკაციშვილის წინააღმდეგ აღძრული საქმის დახურვას და ჯოზეფ კეის მემკვიდრედ არცნობას, მთავრობა – არბიტრაჟების და მათთან დაკავშირებული სკანდალების შეწყვეტას).

ჰოდა, რას შვება ჩვენი უთავო (უმთავარპროკურორო) პროკურატურა? სწორია – საქმეს იძიებს:

ინფორმაცია მედიისთვის
17.01. 2014 წ.
პ რ ე ს რ ე ლ ი ზ ი

მთავარი პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის მიმართ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებების ფაქტზე

საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან ა.პატარკაციშვილისა და მისი ოჯახის მიმართ განხორციელებული სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედებების ფაქტზე, რომელიც ეხება 2007 წლის ნოემბრიდან 2011 წლის ივნისის დროის პერიოდს, რასაც საბოლოო ჯამში მოჰყვა სახელმწიფოსა და პატარკაციშვილის ოჯახს შორის მორიგების მემორანდუმის გაფორმება.
როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია 2007 წლის ბოლოს არკადი პატარკაციშვილმა გამოთქვა სურვილი მიეღო მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, გამოძიებით დადგენილია, რომ აღნიშნულის შემდეგ ა.პატარკაციშვილზე ზეწოლის განხორციელების მიზნით, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან დაიწყო მის საკუთრებაში არსებული ქონების და კომპანიების მიმართ სხვადასხვა ხასიათის ღონისძიებების გატარება.
როგორც თვით მორიგების შეთანხმებიდანაც ჩანს ა.პატარკაციშვილის მიმართ განხორციელებულ ღონისძიებებში ჩართული იყო იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, თავდაცვის სამინისტრო, საგადასახადო დეპარტამენტი, თბილისის მერია, ფინანსური პოლიცია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. შეთანხმების გაფორმებისას ამ სახელმწიფო ორგანოებს და მთლიანად სახელმწიფოს წარმოადგენდა მაშინდელი იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინა ბურჯალიანი.
მორიგების შეთანხმებიდან ასევე იკვეთება და გამოძიებით დგინდება, რომ ხსენებულ პერიოდში ა.პატარკაციშვილის და უკვე ამ უკანასკნელის გარდაცვალების შემდგომ მისი ოჯახის მიმართ ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლების მხრიდან განხორციელებულ ღონისძიებებს შედეგად მოჰყვა, გამოძიებების და საგადასახადო შემოწმებების დაწყება, ა.პატარკაციშვილის საკუთრებაში არსებული ყველა კომპანიის წილების და ანგარიშების დაყადაღება, მთაწმინდის პარკთან დაკავშირებით თბილისის მერიასთან მოქმედი ლიზინგის ხელშეკრულების გაუქმება, ტელეკომპანია იმედის, რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის სხვადასხვა ფორმით ხელისუფლების წარმომადგენლების გამგებლობაში გადაცემა, ასევე სხვა კომპანიების მიმართ სამოქალაქო დავების წამოწყება და სხვა.
აღნიშნული ქმედებები განხორციელდა მაშინდელი შსს, თბილისის მერიის, ფინანსური პოლიციის, შემოსავლების სამსახურის, საჯარო რეესტრის, პროკურატურის და სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან შეთანხმებულად და ორგანიზებულად, დროის უმოკლეს პერიოდში.
2008 წელს არკადი პატარკაციშვილის ოჯახმა მათ მიმართ განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით დავა დაიწყო საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში, უკანონოდ წართმეული ქონებების დაბრუნების ან/და მათთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის 400 მილიონი აშშ დოლარის ანაზღაურების მიზნით. ვინაიდან საერთაშორისო არბიტრაჟში მიმდინარე დავისას შეიქმნა რეალური საფუძველი იმისა, რომ სახელმწიფო წააგებდა დავას და მათ მოუწევდათ არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის კანონიერი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, აგრეთვე გამოიკვეთებოდა ა.პატრკაციშვილის ოჯახის მიმართ განხორციელებული ქმედებების უკანონობა, 2011 წლის ივნისის თვეში სახელმწიფოსა და არკადი პატარკაციშვილის ოჯახს შორის გაფორმდა მორიგები შეთანხმება, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ხელისუფლების წარომადგენლებმა აიღეს რიგი ვალდებულებები ა.პატარკაციშვილის ოჯახის მიმართ, თუმცა ამავდროულად, ვინაიდან მათ არ სურდათ ტელეკომპანია იმედის დათმობა, არკადი პატარკაციშვილის ოჯახს ვალდებულებად განუსაზღვრეს, რომ უარი უნდა ეთქვა ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებულ კომპენსაციაზე.
გამოძიება ამ ეტაპზე აქტიურად აგრძელებს მუშაობას ყოფილი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ორგანიზებულად, ტელეიმედის და არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული სხვა ქონებების დანაშაულებრივი გზით უკანონოდ დაუფლების ფატქების გამოსავლენად და კონკრეტული პირების ბრალეულობის საკითხის დასადგენად.
ამავდროულად საზოგადოებას გვინდა შევახსენოთ, რომ სწორედ ამ გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ თბილისის მერი გიორგი უგულავა და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილი. საქმე ეხება ე.წ. რიყის ეპიზოდს, რა დროსაც თბილისის მერიის კუთვნილი თანხა 10 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით იქნა მითვისებული. სწორედ ამ გამოძიების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა, რომ ტელეკომპანია იმედის ყოფილი დამფუძნებელი ოფშორული კომპანიების კერძოდ, პანამაში რეგისტრირებული „borex limited”-ს და “rak Georgia”-ს რეალური ბენეფიციარები იყვნენ დავით კეზერაშვილი და გიორგი უგულავა.

გესმით რამე? „დაზარალებული“ არაფერს არ ითხოვს (თუნდაც, ზემოთხსენებული მორიგების ხელშეკრულების თანახმად), მაგრამ პროკურატურა მაინც იწყებს მის დაცვას. თუ ეს არაა „პოლიტიკურად მოტივირებული“ გამოძიება, მაშინ რაა ეგეთი საერთოდ?

PS როგორც ყოველთვის, ძალიან მაინტერესებს „ჩვენი სასიქადულო ინცილეგენციის“ © და „მიუკერძოებელ-პრინციპულთა“ © რეაქცია. ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ქართული თარგმანი თუ გამოცხვება ჩვენი ჭეშმარიტად ეროვნული ხელისუფლების ხელში.

და ბოლოს – ვიოცნებო, რა! – კარგი იურისტის მიერ ტელეეთერში გაკეთებული ამ ხელშეკრულების ანალიზი, თუ შეიძლება, გასაგებ ენაზე და თუ ღმერთი გწამთ, „შორენების“ მონაწილეობის გარეშე. იქნებ, ახალგაზრდა იურისტებმაც ისწავლონ რამე 🙂

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: